TEMA FÖRETAGSKULTUR
21 MAJ I GÖTEBORG

I vår kommer succén Passion HR till Göteborg! Med eventet vill vi på Edge HR inspirera, ingjuta mod och praktiskt påvisa hur HR-funktionen kan driva och förstärka det viktiga kulturarbetet, attrahera rätt talanger och skapa ännu bättre – och tryggare – arbetsplatser. Vi vill också lyfta all den energi, lust, kompetens och vilja som finns inom HR-branschen och visa upp goda exempel och innovativa lösningar.

Under dagen presenteras verktyg som hjälper dig att driva ett framgångsrikt förändringsarbete, insikter i hur du skapar en kultur där varje medarbetare presterar sitt allra bästa och praktiska tips för att lyckas med er talangförsörjning.

Passion HR är en mötesplats för alla hjältar inom HR som uthålligt och passionerat strävar efter att utveckla lönsamma och effektiva företag genom människor! Varmt välkomna, vi ser fram emot en spännande dag tillsammans!

 

Ami Hemviken är beteendevetaren med många strängar på sin lyra. Med över tio års erfarenhet som föreläsare, coach och ledartränare har hon stor förmåga att förstå och möta olika målgrupper. Ami är känd för att skapa riktigt spännande möten på scen och engagera deltagarna i publiken. Med skärpa, humor och mycket energi kommer Ami Hemviken att leda oss genom en innehållsrik dag. Ami vann priset som Årets Talare 2017 på Talarforums ”Talargala” som genomfördes den 6 februari 2018.

KULTUREN SOM BÅDE FÅR AFFÄR OCH INDIVID ATT VÄXA

Talare: Alexander Rooth

Rusta Sveriges HR-chef Alexander Rooth berättar om arbetet med att utveckla medarbetarengagemanget och skapa en gemensam Rusta-kultur över hela världen. Tillväxt och expansion står högst på affärsagendan, och motsvarande fokus gäller även för medarbetarna.

Alexander Rooth har efter tre år som HR Business Partner på Rusta nyligen tillträtt rollen som HR-chef i Sverige, och utgör ett gott exempel på hur medarbetarna växer tillsammans med Rusta.

 

VI ÄR VARANDRAS ARBETSMILJÖ

Talare: Sabina Rasiwala

SVT:s HR- och kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala berättar hur SVT som arbetsgivare aktivt verkar för en sund kultur där alla medarbetare kan känna sig trygga. På SVT nöjer man sig inte med en välformulerad policy som säger ”nolltolerans” utan arbetet med att motverka sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden börjar långt tidigare än så och innebär också att tydligt visa att trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen får konsekvenser.

Sabina Rasiwala är HR- och kommunikationsdirektör på SVT. Sabina har en bakgrund inom marknadsföring och har tidigare arbetat som marknadschef på Microsoft och på Q-Med AB samt på PR-byrån Hill & Knowlton.

 

 

KONSTEN ATT SKAPA OCH DRIVA EN PRESTATIONSKULTUR

Talare: Linda Hammarstrand

Linda Hammarstrand liknar företaget vid en stor stafett där varje medarbetare spelar huvudrollen på sin sträcka, där alla arbetar tillsammans, och inte bara samtidigt. Verksamhetens framgång vilar helt i händerna på våra medarbetare och vår kultur – det är våra vanor och beteenden som syns på den sista raden!

Linda Hammarstrand har över 20 års erfarenhet av kommunikation, utbildning och HR, inom Stena sfären och inom Clarion Hotel. De senaste två åren har hon arbetat som Director of Passion med uppdraget att göra Clarion Hotel till Nordens mest attraktiva arbetsgivare. Idag driver hon Culture Academy och hjälper andra företag att skapa en passionerad prestationskultur!

 

DAGS ATT UPPGRADERA REKRYTERINGSARBETET

Talare: Kelly Chau   

Som expertstöd hjälper Kelly Chau HR-funktioner och ledningsgrupper att utveckla sitt arbete med rekrytering, attraktion och kandidatupplevelse, såväl strategiskt som operativt. Kelly kommer dela sina erfarenheter och best practise kring hur framgångsrika företag lyft rekryteringsarbetet till att bli en affärskritisk punkt på agendan.

Kelly Chau är rekryteringskonsult och arbetar med inbound recruitment på rekryteringsbyrån Wise Professionals.

 

ENGAGEMANG AV TIDER AV FÖRÄNDRING

Talare: Ami Hemviken 

För att skapa varaktiga förändringar krävs god förståelse för hur människor reagerar på det som är nytt och okänt. Under detta pass presenterar och gestaltar Ami Hemviken grunderna i förändringsteorier på individ- och gruppnivå på ett lättsamt sätt. Exempel, övningar och handfasta tips ger insikter och praktiska verktyg.

Ami Hemviken är en av Sveriges främsta föreläsare inom kommunikation, retorik och ledarskap. Ami vann priset Årets Talare 2017 på Talarforums ”Talargala”.

SPANING

Vi diskuterar dagens olika inspirerande spår och sammanfattar viktiga ”take aways”.

Anna Johansson, Lead the Future, Katarina Matson Senior Expert Culture & Diversity Volvo Car, Sandra Schedwin HR direktör Collector Bank och Sanna Lindgren HR & Kommunikationsdirektör på Lindex.

ATT FÅ UNGA MEDARBETARE ATT PRESTERA OCH STANNA KVAR LÄNGE PÅ ER ARBETSPLATS

Talare: Anna Johansson

Anna Johansson har varit med om att bygga upp och chefa över en verksamhet med över 1000 unga medarbetare. Hon har totalt  åtta års erfarenhet av att vara chef för unga personer. Hon har även lett ledarskapsutbildningar och mentorskapsprogram för unga vuxna. Sammantaget ger detta Anna unik expertkunskap kring vad som krävs för att få unga medarbetare att prestera och stanna kvar länge på er arbetsplats.

Anna Johansson är konsult och föreläsare på Lead the future.

 

 

DEN DIGTALA FRAMTIDEN OCH DEN DIGITALA LEDAREN

Talare: Jonas Hammarberg

Följ med Jonas Hammarberg på en spännande resa in i framtidens samhällen och arbetsplatser där den nya tekniken tar allt större plats. Vad innebär dessa förändringar egentligen för människan, för medarbetaren och för ledarskapet?

Jonas beskriver hur den digitala ledaren finner nya vägar för att vara tydlig och synlig i hela organisationen. Hen finner vägar att se och bekräfta varje individ trots att tid är en bristvara och hen använder teknik och mjukvara i symbios med det mänskliga för att skapa en medarbetarupplevelse i världsklass.

Jonas Hammarberg är certifierad coach, digital rådgivare, föreläsare och författare till den bästsäljande boken Get Digital or die trying, där han tillsammans med Arash Gilan beskriver vägen till en framgångsrik digital transformation. Jonas har en unik förmåga att väva samman organisation, kultur och ledarskap i en digital kontext.

Stäng

4 490 SEK/PERSON
Erbjudande, gå 3 betala för 2!

EVENTET PÅGÅR 9:00 – 16:30 PÅ ELITE PARK AVENUE HOTEL I GÖTEBORG

*OBLIGATORISKA UPPGIFTER

VILLKOR

Alla priser som anges är exkl. moms. Fri avbokning till 40 dagar före eventet.  Därefter debiteras hela avgiften. Vid sjukdom eller annan anledning till förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega. Med reservation för ändringar av programpunkter/talare. Vid bokning av detta evenemang godkänner du Edge HR’s allmänna villkor.

Företagsuppgifter
*Företagsnamn
*Telefonnummer
*Fakturaadress
*Postnummer + ort
Fakturaupgifter
Företagsnamn (Om annan)
*Organisationsnummer
Fakturaadress (Om annan)
Postnummer + ort (Om annan)
Deltagaruppgifter
*Namn Deltagare 1
*Mobilnummer Deltagare 1
*E-post Deltagare 1
*Befattning Deltagare 1
Specialkost Deltagare 1
SKICKA IN AMÄLAN
AVBRYT
Stäng
TACK FÖR DIN ANMÄLAN!

DU KOMMER INOM KORT ATT FÅ ETT BEKRÄFTELSEMEJL FRÅN OSS MED ALL INFORMATION. HAR DU NÅGRA FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR SÅ KONTAKTA OSS PÅ 08-505 128 00.

VARMT VÄLKOMMEN!